• Suri Tauladan Kita

Selamat Datang

Isi Sambutan

HALAMAN BLOG

KEUTAMAAN DAN KEDUDUKAN ORANG YANG BERTAQWA

Kategori: Agama, 0 Komentar
Taqwa di dalam kamus Ilmu Alquran dapat diartikan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kalau ada orang yang paling mulia dialah yang paling bertaqwa kepada Allah swt, kalau ada yang paling beruntung dialah orang yang bertakwa

Pengertian, Dasar, dan Tujuan Akidah Akhlak

Kategori: Agama, 0 Komentar
Menurut bahasa, kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu [عَقَدَ-يَعْقِدُ-عَقْدً] artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan)